Kotvení konstrukcí chemickými a mechanickými kotvami

Kotvení konstrukcí lze provádět prostřednictvím mechanických, nebo chemických kotev. Výběr vhodného způsobu kotvení není exaktně určitelný, je třeba individuálního přístupu, odborného vyjádření, popřípadě statického posudku a použití systémového řešení.

V případě potřeby jsme schopni provést návrh kotevního systému na „klíč“ v součinnosti s projektantem společnosti HILTI, případně provést kontrolu správnosti návrhu.

Kotvení pomocí mechanických kotev

Mechanické kotvy se vyznačují  snadnou a rychlou aplikací, mají velmi dobré parametry. Používají se pro kotvení lehčích konstrukcí s nižšími nároky na namáhání kotev v tahu či smyku.

Použití v materiálech:

beton, železobeton

Výhody:

 • vysoké únosnosti
 • jednoduché a rychlé osazení
 • vysoké střihové únosnosti
 • široký výběr kotevních prvků

Využití:

 • upevnění ocelových konstrukcí a profilů
 • kotvení přístřešků, konzolí, fasád
 • kotvení dřevěných konstrukcí
 • kotvení elektroinstalačních rozvodů
 • kotvení rozvodů vzduchotechniky

Kotvení pomocí chemických kotev

Chemické kotvy se používají pro těžké kotvení, mají velmi vysoké únosnosti, pevnost lepící hmoty mnohdy dosahuje vyšších parametrů, než-li samotný základový materiál. Tato technologie je vhodná pro kotvení těžkých konstrukcí, vysokotonážních strojů a konstrukcí s vysokými nároky na únosnost. Vlepená kotva odolává přenosům vibrací a dynamickým rázům ukotveného objektu. Využití je možné jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí.

Použití v materiálech:

beton, železobeton, přírodní tvrdý kámen, cihla, porotherm, porobeton

Výhody: 

 • vysoké únosnosti
 • odolnost vibracím
 • chemická stálost
 • absorbce dynamických rázů
 • přesné dávkování lepící hmoty
 • široká škála použití
 • vysoká odolnost nepříznivým vlivům
 • odolnost proti požáru
 • vysoká produktivita práce

Využití:

 • kotvení těžkých konstrukcí
 • dodatečné vlepování výztuže
 • kotvení vysokotonážních strojů
 • kotvení ocelových konstrukcí, konzol a zábradlí
 • kotvení patních desek a závěsů
 • kotvení protihlukových bariér
 • kotvení svodidel